Άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου

Κάντε ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Στη συνέχεια για να εκδοθεί η άδεια, θα πρέπει να προσκομίσετε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: