Άδεια εργασίας προσωπικού για ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας

Ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας μπορούν να πάρουν άδεια εργασίας προσωπικού.

Κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά και ενημερώνονται για την πορεία της με e-mail ή μέσω της αναζήτησης κατάστασης αιτήσεων.

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: