Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) σε ομογενείς από Τουρκία

Οι ομογενείς από Τουρκία (Ίμβρο, Τένεδο, Κων/πολη) μπορείτε να πάρετε Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: