Άδεια άσκησης επαγγέλματος παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών

Οι παλαιοπώλες και ενεχυροδανειστές μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

Κάντε την αίτησή σας και ενημερωθείτε για την πορεία της με e-mail.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: