Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατασκευαστών / επισκευαστών κλειδαριών

Οι κατασκευαστές και επισκευαστές κλειδαριών μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Κάντε την αίτησή σας και ενημερωθείτε για την πορεία της με e-mail.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: