Άδεια άσκησης επαγγέλματος κατασκευαστών / επισκευαστών κλειδαριών

Οι κατασκευαστές και επισκευαστές κλειδαριών μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Κάντε την αίτησή σας και ενημερωθείτε για την πορεία της με email.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: