Προκαταβολή σύνταξης (eΕΦΚΑ)

Μπορείτε να αιτηθείτε την προκαταβολή χρηματικού ποσού έναντι της μελλοντικής σας σύνταξης ανεξάρτητα από τις διαδικασίες έκδοσης της συνταξιοδοτικής σας απόφασης.
Αφορά κύριες συντάξεις:

  • γήρατος
  • αναπηρίας
  • μεταβίβασης λόγω θανάτου του συνταξιούχου

Το ποσό της προκαταβολής εξαρτάται από προϋποθέσεις (ηλικιακά όρια, ημέρες εργασίας κ.ά).

Η χορήγηση προκαταβολής δεν δηλώνει προσωρινή ή οριστική συνταξιοδότηση ούτε αποτελεί συνταξιοδοτική απόφαση.

Αφορά τους πολίτες που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του π. ΝΑΤ, εξαιρουμένων των πολιτών που δικαιούνται ή λαμβάνουν προκαταβολή σύνταξης κατά το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασµού (IBAN)
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: