Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων σε κληρονόμους

Οι κληρονόμοι των συνταξιούχων που απεβίωσαν και είχαν μειώσεις στην κύρια σύνταξη την περίοδο Ιούνιος 2015 - Μάιος 2016, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να σας επιστραφούν τα ποσά των μειώσεων.

Την αίτηση υποβάλλετε:

  • κάθε ενήλικος κληρονόμος
  • οι νόμιμοι κηδεμόνες κάθε ανήλικου κληρονόμου

Τι πρέπει να κάνετε:

  • να υποβάλετε την αίτηση με όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιητικά ως τις 17 Δεκεμβρίου 2020
  • αν δεν έχετε όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά, να τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά ως τις 28 Φεβρουαρίου 2021

Θα χρειαστείτε:

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: