Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

 

Μέσω της υπηρεσίας αυτής μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας που έχουν εκδοθεί.
 
Θα χρειαστείτε: 

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet 
  • τον αριθμό εγκυρότητας της ασφαλιστικής ενημερότητας
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: