Ασφαλιστική ενημερότητα πιστοποιημένων φορέων (eΕΦΚΑ)

Μπορείτε να αιτηθείτε αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας των συναλλασσόμενων σας για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους.
Η έκδοση πραγματοποιείται σε στάδια.
Μετά την υποβολή της αίτησης επανέρχεστε για να ελέγξετε την κατάσταση της στην ενότητα «υποβληθείσες αιτήσεις».

Η διαδικασία αφορά

  • πιστοποιημένους φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • τράπεζες
  • συμβολαιογράφους.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στον eΕΦΚΑ.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: