Απογραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών (eΕΦΚΑ)

Τα φυσικά πρόσωπα που θα απασχολήσετε προσωπικό στην ατομική σας επιχείρηση, μπορείτε να απογραφείτε στο μητρώο εργοδοτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αρκεί να:

  • είστε ήδη εγγεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ
  • έχετε κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στοTaxisnet
  • τον AMKA σας

Κατά την απογραφή θα σας αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ).
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: