Αλλαγή διεύθυνσης συνταξιούχου δημοσίου

Οι συνταξιούχοι του δημοσίου, μπορείτε να αλλάξετε την διεύθυνση σας, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το έντυπο μεταβολής των ατομικών σας στοιχείων (Μ1). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά ο συνταξιοδοτικός σας φάκελος.

Αφού συνδεθείτε επιλέξτε ο "λογαριασμός μου" και στην συνέχεια "αλλαγή στοιχείων μητρώου".


Θα χρειαστείτε:
τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: