Μητρώο επαγγελματικών αδειών νομικού προσώπου

Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να υποβάλουν:

  • αίτηση επαγγελματικής άδειας
  • αίτηση θεώρησης / αντικατάστασης επαγγελματικής άδειας

Για να μπουν στο μητρώο, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει και ενεργοποιήσει λογαριασμό στο www.anaptixi.gov.gr.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: