Μητρώο Ελληνικού Σήματος

Πρόκειται για μητρώο προϊόντων στα οποία έχει αποδοθεί το Ελληνικό Σήμα.

Η υιοθέτηση του Ελληνικού Σήματος πιστοποιεί με ασφάλεια το προϊόν ή την υπηρεσία για την ελληνικότητα τους και παρέχει αναγνωσιμότητα εντός και εκτός της χώρας.

Δικαιούχοι του σήματος είναι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ελληνική παραγωγή ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: