Μητρώο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Μέσα από το μητρώο, οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να υποβάλουν:

  • μια νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΥΔΕ), καθώς και τις αντίστοιχες δηλώσεις τροποποίησης, επανελέγχου και επέκτασης
  • την Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ)

Για να μπουν στο μητρώο, θα πρέπει να έχουν δημιουργήσει και ενεργοποιήσει λογαριασμό στο www.anaptixi.gov.gr.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: