Μεταβολές σε εμπορικά σήματα

Μπορείτε να μεταβάλετε στοιχεία του εμπορικού σας σήματος, εντελώς δωρεάν. Συγκεκριμένα μπορείτε:

  • να αλλάξετε το όνομα / επωνυμία, τη νομική μορφή ή την κατοικία / έδρα του δικαιούχου
  • να αλλάξετε τα στοιχεία του πληρεξουσίου δικηγόρου ή του αντικλήτου
  • να διορίσετε ή να αλλάξετε πληρεξούσιο δικηγόρο ή αντίκλητο
  • να παύσετε πληρεξούσιο δικηγόρο

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα: τηλ. 210 3893459 και 210 3893218, e-mail antonopoulos@gge.gr (edited)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: