Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)

Υποβάλετε αίτημα καταχώρισης ή μεταβολής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

  • με τους κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ
  • με τα αναγνωριστικά στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης της ΕΕ (eID) 

Θα χρειαστεί να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να πληρώσετε τα σχετικά τέλη.

Στη συνέχεια θα εκδοθεί η περιληπτική ανακοίνωση για την καταχώριση.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: