Επιστροφή τελών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)

Υποβάλετε αίτηση επιστροφής χρημάτων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ηλεκτρονικά, σε περίπτωση που κάνατε διπλή ή λανθασμένη πληρωμή.

Θα χρειαστείτε: 

  • τον αριθμό ΓΕΜΗ της επιχείρησή σας
  • τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)
  • την αίτηση πληρωμής 
  • το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: