Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευματοδοτών - Ρευματοληπτών

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ρευµατοδοτών - Ρευµατοληπτών (ΗΜΡΡ) οικονομικοί φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς) καταχωρίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και εκδίδουν αριθµό καταχώρισης.

H διαδικασία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε εξαίρεση την αποστολή δείγµατος και παραβόλου.

Η εγγραφή γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: