Πιστοποιητικό εξαγωγής αγροτικών προϊόντων

Οι εξαγωγείς προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζώντων ζώων μπορείτε να ζητήσετε προκοινοποίηση της εξαγωγής σας.

Την αίτησή σας θα ελέγξει κτηνίατρος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στην οποία ανήκετε και το πιστοποιητικό εξαγωγής θα το παραλάβετε από την ΔΑΟΚ της περιοχής όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις σας.

Σημειώστε πως για κάθε προϊόν / είδος ζώου και χώρα απαιτείται διαφορετικό υγειονομικό πιστοποιητικό, ανάλογα με τη διακρατική συμφωνία που ισχύει κάθε φορά.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Προς το παρόν, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για εξαγωγές μελιού, αλιευμάτων και γαλακτομικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: