Ηλεκτρονικά ραντεβού στις Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Μπορείτε να κλείσετε εύκολα και γρήγορα ιατρικό ραντεβού στις Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουν ενταχθεί στο σύστημα.

Ακόμη, μπορείτε:

  • να διαχειριστείτε όλα τα ραντεβού σας
  • να κάνετε ηλεκτρονική αίτηση για οικογενειακό ιατρό

Πληροφορίες υπηρεσίας