Δήλωση συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες (edupass)

Μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση φυσικής παρουσίας σας ή των παιδιών σας, στις δημόσιες σχολικές μονάδες που επιθυμείτε.

 Την δήλωση edupass θα πρέπει να υποβάλλουν:

  • οι μαθητές/τριες δημοσίων σχολικών μονάδων (υποβάλλεται από γονέα/κηδεμόνα) 
  • το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
  • κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Η δήλωση (self test / rapid test / PCR test) γίνεται όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο. Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της σχολικής μονάδας με την μορφή κατάστασης.

 Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet είτε τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • τον ΑΜΚΑ σας ή τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας

Στην περίπτωση που δηλώνετε το αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) και είναι αρνητικό, εκδίδεται από την εφαρμογή σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/ τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες θα εξακολουθήσουν να δηλώνουν το αποτέλεσμα των self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και να εκδίδουν την σχολική κάρτα για Covid-19, ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία που ακολουθούν μέχρι και σήμερα.

Στόχοι της δήλωσης αποτελούν η συμβολή:

  • στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
  • στον έλεγχο αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα

Πληροφορίες υπηρεσίας