Δήλωση πρόθεσης φυσικής παρουσίας στους χώρους του ΑΕΙ (edupass)

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, καθηγητές ή επισκέπτες που συμμετέχετε με οποιοδήποτε τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία) μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεση φυσικής παρουσίας σας στους χώρους του ΑΕΙ που επιθυμείτε.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική θυρίδα της γραμματείας του αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ με την μορφή κατάστασης, βάσει της οποίας καθίσταται δυνατή η φυσική παρουσία του αιτούντος προσώπου στους χώρους του ΑΕΙ.

 Θα χρειαστείτε:

  • είτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet είτε τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον αριθμό μητρώου και τον αριθμό της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας (αν είστε φοιτήτρια/ης)

Στόχοι της δήλωσης αποτελούν η συμβολή:

  • στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών αλλά και στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
  • στον έλεγχο αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (εμβολιασμός, νόσηση, αρνητικό αποτέλεσμα PCR/rapid test), ανάλογα με τα ισχύοντα ανά περίπτωση υγειονομικά μέτρα

Πληροφορίες υπηρεσίας