Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 - Self tests

Μπορείτε να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος ή την σχολική κάρτα.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον ΑΜΚΑ σας ή του παιδιού σας

Αν είστε μαθητής ή εκπαιδευτικός σε δημόσιο σχολείο θα πρέπει να εκδώσετε την σχολική κάρτα από την υπηρεσία "Δήλωση συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες (edupass)"

Πληροφορίες υπηρεσίας