Δήλωση αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19 - Self tests

Εάν έχετε προμηθευτεί αυτοδιαγνωστικό τέστ και είστε:

  • εκπαιδευτικός (δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου)
  • εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα ιδίως σε κλάδο λιανεμπορίου, τουρισμού, μεταποίησης, επισιτισμού, ή των μεταφορών
  • εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα
  • γονέας/κηδεμόνας μαθητή ή ενήλικος μαθητής 
  • ναυτικός - μέλος πληρώματος πλοίου που εκτελεί θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

Μπορείτε να δηλώσετε θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα self-test και να εκδώσετε τη δήλωση αποτελέσματος ή την σχολική κάρτα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: