Καταχώριση κράτησης δωματίου

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού καταχωρίζετε ηλεκτρονικά τα στοιχεία κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), πριν την άφιξή σας στο κατάλυμα.

Στη συνέχεια, παραλαμβάνετε το δελτίο σας από οποιοδήποτε ΚΕΠ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας