Σύμβαση ιδιώτη οικογενειακού ιατρού

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για τη σύναψη σύμβασης με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ως οικογενειακός γιατρός.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας