Ελληνικός εθνικός κόμβος διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας (NCPeH) για γιατρούς & φαρμακοποιούς

Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί μπορείτε να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση τόσο στην εκτέλεση συνταγής, όσο και στο συνοπτικό ιστορικό υγείας πολιτών άλλων κρατών-μελών της ΕΕ.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας