Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα "Προσωπικός Βοηθός ΑμεΑ" αρκεί να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

  • να έχετε ηλικία 16 έως 65 ετών
  • να έχετε γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%
  • να κατοικείτε εντός της Περιφέρειας Αττικής
  • να μην έχετε ατομικό εισόδημα ή το ατομικό εισόδημα σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€)

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα κατατίθονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε κωδικούς χρήστη είτε ως ωφελούμενος είτε ως εκπρόσωπος. 

Σήμερα η υπηρεσία παρέχεται για τους κατοίκους της Αττικής.

Σταδιακά (από τον Ιανουάριο) το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες.

Πληροφορίες υπηρεσίας