Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση βεβαίωσης για την οικονομική ενίσχυση σας ως άτομο με βαριά αναπηρία, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • τον ΑΜΚΑ σας
  • τον αριθμό μητρώου της κάρτας αναπηρίας σας

Πληροφορίες υπηρεσίας