Μετεγγραφή σε μητρώο αρρένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη μετεγγραφή σας σε μητρώα αρρένων του δήμου που μεταδημοτεύσατε.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Η υποβολή των δικαιολογητικών για τη μετεγγραφή σας, σας επιτρέπεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνετε το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας, που προκύπτει από την εγγραφή σας στο μητρώο αρρένων.

Μετά το δέκατο όγδοο (18ο ) έτος της ηλικίας σας, η μετεγγραφή σας επιτρέπεται εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας έχετε:

  • εκπληρώσει ή εξαγοράσει όλες τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις.
  • απαλλαχθεί της υποχρέωσης για στράτευση.
  • διαγραφεί από την εφεδρεία των ενόπλων δυνάμεων.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό εγγραφής σας στο δημοτολόγιο, στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμείτε την μετεγγραφή σας
  • αιτήσεις και των δύο γονέων σας σε περίπτωση που είστε αν είστε ανήλικος

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας