Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τα μητρώα αρρένων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από μητρώα αρρένων, εφόσον είστε γραμμένος στα μητρώα αρρένων σε δύο ή περισσότερους Δήμους.

Πότε υποβάλλετε αίτηση
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποιητικό πολλαπλώς εγγεγραμμένου στα μητρώα αρρένων από τον Δήμο από τα μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφείτε
  • Υπεύθυνη δήλωση εφόσον είστε ενήλικος
  • Υπεύθυνες δηλώσεις και των δύο γονέων περίπτωση που είστε ανήλικος

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας