Αναβολή ως υπάλληλος του ΟΗΕ / ειδικευμένων Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών

Μπορείτε να αιτηθείτε την αναβολή κατάταξής σας στις Ένοπλες Δυνάμεις, εάν βρίσκεστε νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και την ημερομηνία που υποχρεούστε για κατάταξη εργάζεστε είτε:

  1. στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, του Βοηθού Γενικού Γραμματέα ή του υπαλλήλου
  2. σε Ειδικευμένο οργανισμό με την ιδιότητα του εκτελεστικού προϊστάμενου και του αναπληρωτή του, του υπαλλήλου.

Πότε υποβάλλετε την αίτηση:

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την έκδοση της διαταγής προσκλήσεως μέχρι την ημερομηνία κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εάν υποβληθούν αργότερα η αναβολή χορηγείται εφόσον οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
  • πιστοποίηση / βεβαίωση: της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής (για υπηρεσία στο εξωτερικό) ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (για υπηρεσία στο εσωτερικό)

Επιλέξτε "Οι αιτήσεις μου" για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας