Προέλεγχος επιβατών κρουαζιερόπλοιων για την είσοδό τους στην Ελλάδα

Οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για τον προέλεγχο πριν την είσοδό σας στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, θα λάβετε επίσης ηλεκτρονικά απάντηση στο αίτημά σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας