Διεθνή κέντρα αριθμοδότησης ISBN-ISSN-ISMN

Αν είστε ή εκπροσωπείτε εκδότη, μπορείτε να αποκτήσετε Ιδρυματικό Λογαριασμό στην ΕΒΕ και να κάνετε αιτήσεις για νέους αριθμούς εκδόσεων, κατά τα διεθνή πρότυπα:

  • ISBN για βιβλία, μονογραφίες κ.λπ.
  • ISSN για περιοδικές εκδόσεις
  • ISMN για μουσικές εκδόσεις

Μπορείτε επίσης:

  • να διαχειρίζεστε τα δεδομένα των εκδόσεών σας που έχουν ήδη λάβει αριθμούς
  • να βρείτε όλες τις εκδόσεις από το 2002 που έχουν λάβει διεθνή αιρθμοδότηση

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας