Χορήγηση ειδικού διακριτικού κλήσης

Οι ραδιοερασιτέχνες με άδεια (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορείτε να ζητήσετε ειδικό σήμα κλήσης για να υποστηρίξετε επικοινωνιακές ανάγκες εορταστικού χαρακτήρα κοινωνικών φορέων που δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
  • να επισυνάψετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δείτε τα στο σύνδεσμο «Αναλυτική περιγραφή»)

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, θα δείτε την απάντηση της Περιφέρειας στην Θυρίδα σας. Η απάντηση ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr  (Μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για την Περιφέρεια Αττικής. Σταδιακά, θα ενταχθούν και άλλες περιφέρειες.

Επιλέξτε Περιφέρεια για να συνεχίσετε:

Πληροφορίες υπηρεσίας