Καταστροφή στοιχείων σημάνσεως

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για καταστροφή στοιχείων σημάνσεως λόγω αμετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: