Εθελοντική προεγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης

Οι αλλοδαποί μπορείτε να εκδώσετε προσωρινή άδεια εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας, ασθένειας ναυτικού).

Κατά την προσέλευσή σας στην αρμόδια υπηρεσία θα χρειαστείτε:

  • υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμείτε την εγγραφή σας στους καταλόγους ηλεκτρονικής αναγνώρισης
  • αποδεικτικό της ταυτότητάς σας

Πληροφορίες υπηρεσίας