Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: