Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του εμπορίου μέσω του διαδικτύου

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για οικονομικές ζημίες στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας