Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για απάτη σε ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές.

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: