Καταγγελία πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για απάτη σε ηλεκτρονικές διατραπεζικές συναλλαγές.

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας