Καταγγελία πολιτών για υποκλοπή προσωπικών τους δεδομένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία για υποκλοπή προσωπικών σας δεδομένων και διοχέτευσή τους στο διαδίκτυο (π.χ. εκβιασμό, απειλές μέσω διαδικτύου, υποκλοπή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας