Καταγγελία πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας