Καταγγελία πολιτών για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία για ηλεκτρονικό εμπόριο διακίνησης ναρκωτικών. 

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας