Καταγγελία πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσμένης απάτης

Μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία για απάτη ή απόπειρα απάτης σε βάρος σας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: