Καταγγελία για υπόθεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου

Αν έχετε πληροφορίες για υπόθεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου (π.χ. φορολογική και ασφαλιστική απάτη), μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας