Καταγγελία για παιδόφιλο στο διαδίκτυο

Αν έχετε εντοπίσει παιδόφιλο στο διαδίκτυο, μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας