Καταγγελία για παιδόφιλο στο διαδίκτυο

Αν έχετε εντοπίσει παιδόφιλο στο διαδίκτυο, μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: