Καταγγελία για αυτοκτονικό χρήστη του διαδικτύου

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Αν έχετε εντοπίσει χρήστη του διαδικτύου που εκφράζει την επιθυμία του να αυτοκτονήσει, μπορείτε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία.

Σε συνεργασία με ΜΚΟ, του παρέχεται άμεσα ψυχολογική βοήθεια.

Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας