Καταγγελία επιχειρήσεων για ψηφιακό βανδαλισμό πληροφοριακών συστημάτων

Επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για ψηφιακό βανδαλισμό των πληροφοριακών τους συστημάτων (hacking).

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

Πληροφορίες υπηρεσίας