Καταγγελία επιχειρήσεων για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για παράνομη παροχή των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας