Καταγγελία επιχειρήσεων για βιομηχανική κατασκοπεία

Η υπηρεσία που επιλέξατε δεν είναι διαθέσιμη.

Επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επώνυμη καταγγελία για βιομηχανική κατασκοπεία, απιστία σε βάρος τους και παράνομη πρόσβαση στα πληροφοριακά τους συστήματα.

Στη συνέχεια, μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία διεκπεραίωσης της καταγγελίας τους.

 

Πληροφορίες υπηρεσίας