Αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ)

Υποβάλετε αίτηση για αντίγραφο Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ) της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας