Απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο

Μπορείτε να ζητήσετε να σας αποδοθεί ΑΦΜ με ψηφιακό ραντεβού στο myAADElive και να εξυπηρετηθείτε από εκπρόσωπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Θα χρειαστείτε:

  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
  • τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της ψηφιακής αίτησης απόκτησης ΑΦΜ


 

Πληροφορίες υπηρεσίας