Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία

Οι ομογενείς από Τουρκία (Ίμβρο, Τένεδο, Κων/πολη) μπορείτε να πάρετε το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) για εσάς και τις οικογένειές σας.

Πληροφορίες υπηρεσίας